Kaj je Zavod za zaposlovanje?

Zavod za zaposlovanje je ena najbolj pomembnih javnih ustanov na trgu dela za zaposlovanje brezposelnih oseb. V Slovenij imamo zavod oziroma ustanovo, ki se imenuje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki pa je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za celotno območje Republike Slovenije.

Najbolj pomembne dejavnosti Zavoda za zaposlovanje so:

  • posredovanje zaposlitev ter zaposlitveno svetovanje,
  • pomoč oziroma izvajanje karierne orientacije,
  • nudenje in izvajanje zavarovanja v primeru, ko je oseba brezposelna,
  • izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
  • izdajanje delovnih dovoljenj,
  • zaposlovanje tujcev,
  • izdajanje in izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda za zaposlovanje,
  • sveže informiranje o trgu dela ter vse ostale informacije javnega značaja.

 

Osebe, ki uporabljajo storitve Zavoda za zaposlovanje so brezposelne osebe, delodajalci, ter tudi osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji. Uporabniki so tudi strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost.

V primeru, ko nam preneha delovno razmerje, se moramo prijaviti v evidenco brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje, predvsem moramo to storiti, če želimo uveljavljati svoje pravice. Seznanite se morate s tem, kje lahko to storite, z rokom, do katerega se morate prijaviti, s pogoji, ki jih morate izpolnjevati, da se lahko prijavite ter katere dokumente potrebujete ob prijavi.

Ko vam preneha delovno razmerje, lahko tudi prej, se prijavite na katerem koli Uradu za delo Zavoda za zaposlovanje. S tem si pridobite pogoj za uveljavljanje pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter tudi pomoč Zavoda za zaposlovanje pri iskanju nove zaposlitve. Prijava na Zavodu za zaposlovanje je že nekaj let možna tudi elektronsko preko spletnih strani Zavoda za zaposlovanje.

Če želite uveljavljati vse pravice denarnega nadomestila, ki vam pripadajo, potem se morati na Zavod za zaposlovanje prijaviti v roku 30 dni od prenehanja obveznega zdravstvenega zavarovanja.

admin

Urednik in nadzornik spletnega portala SloProfi.si

You may also like...

Leave a Reply